Střelba z odstřelovací pušky
Střelba z odstřelovací pušky

Vyzkoušejte si střelbu s odstřelovací pušky na vlastní kůži

Jako odstřelovačské pušky se nejčastěji používají pušky opakovací či samonabíjecí. Opakovací puška je ta starší z nich. Její nevýhodou je, nutnost před každým výstřelem manuálně odsunout závěr, tak aby již vystřelená nábojnice mohla vyskočit z nábojové komory a místo ní se podal nový náboj ze zásobníku. Mezi typické opakovací pušky patří například Mauser K98, Mosin-nagant 1891/30, CZ 750 a další. Samonabíjecí pušky mají tu výhodu, že vystřelený náboj samy „vyhodí“ z nábojové komory. Mezi zástupce patří například Walther G43, SVD Dragunov a další.
 
V současné době se u odstřelovačských pušek využívají oba zmíněné přístupy v závislosti na tom, pro koho je zbraň určena. Pro opakovací pušky hovoří jejich cena, spolehlivost, nižší váha. Ať je použit ten či ten typ je osazen takzvaným puškohledem, který umožňuje přiblížit vzdálený cíl. Účinný dostřel dnešních odstřelovačských pušek je více než kilometr. Ovšem možnost vystřelit si z tohoto druhu zbraně je velmi náročná záležitost, zejména díky ceně těchto pušek a pak také díky omezení v zákoně o zbraních a střelivu. Proto je pro většinu lidí jediná možnost využít některou z nabídek českých střelnic.
bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
nadšení
81%
strach
62%
vzrušení
86%
adrenalin
100%
vědomosti
49%
dovednosti
63%
pro dospělé
100%
pro muže
100%
pocit moci
87%
náročné psychicky
61%
náročné fyzicky
28%
pro ženy
16%

Doutny
strach 77%
vzrušení 81%
adrenalin 99%
vědomosti 61%
dovednosti 60%
pro dospělé 100%
pro muže 100%
nadšení 74%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.