Střelba z pistole
Střelba z pistole

Naučte se střílet z pistole

První střelné zbraně se objevily již na konci čtrnáctého století. Tyto první zbraně využívaly černý střelný prach, byly jednoranné, tedy po výstřelu je bylo nutné znovu manuálně nabít, a navíc bylo k výstřelu potřeba zažehnout část černého prachu pomocí hořícího dřívka, jednalo se tedy ve své podstatě o kanón, který byl zmenšený natolik, že se vešel do ruky. Významnými objevy, které se zasloužily o rozšíření menších ručních zbraní, tedy pistolí, byly objevy kolečkového, či později křesadlového zámku (přelom 15. a 16. století), ty zjednodušily užívání zbraní a umožnily výstřel bez doutnáku, který byl náchylný na nepříznivé počasí.
 
Pistole (pro zajímavost slovo je odvozeno od slova píšťala, které používali k pojmenování svých střelných zbraní Husité), které známe dnes, jsou od tohoto formátu na míle vzdáleny. Používají se pistole s výhradně dvojčinnou spouští, kde tedy odpadá nutnost natahovat kohout zbraně. Manipulace s tímto tipem pistole je pak jednoduchá i pro méně zkušeného uživatele a to i ve stresové situaci. Ovšem používání ale i samotné vlastnictví pistole je v České republice upraveno zákonem o zbraních a střelivu, z čehož mimo jiné plyne, že musíte být držitelem zbrojního průkazu. Proto je stále oblíbenější variantou střelba na střelnici, kde si může pod dohledem instruktora vystřelit i člověk bez toho průkazu.
bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
mrazení
67%
strach
52%
vzrušení
89%
adrenalin
80%
vědomosti
70%
zručnost
71%
pro dospělé
100%
pro muže
100%
zkušenosti
77%
pro děti
17%

Boris "Boris" Kubin
strach 68%
vzrušení 89%
adrenalin 73%
vědomosti 67%
zručnost 79%
pro dospělé 100%
pro muže 100%
mrazení 74%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.